Διευκρίνιση για τον συνοπτικό διαγωνισμό με Αρ. Διακήρυξης Π641 24-07-2020

Διευκρίνιση για τον Συνοπτικό Διαγωνισμό «Προμήθεια εξοπλισμού και αδειών χρήσης λογισμικού στο πλαίσιο του Υποέργου 16 της Πράξης «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των Ψηφιακών Τεχνολογιών στην Διδακτική Πράξη (Επιμόρφωση Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε.)» (Αρ. Διακήρυξης Π641 24-07-2020)


Σχετικά συννημένα:


diefkrinisi_3631.pdf