ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π119_17-02-2020

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π119_17-02-2021 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr
 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π123_18-02-2020

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π123_18-02-2021 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr
 
 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π122_18-02-2020

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π122_18-02-2021 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr
 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π120_17-02-2020

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π120_17-02-2021 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr
 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π118_16-02-2020

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π118_16-02-2021 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π117_16-02-2020

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π117_16-02-2021 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr