ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΚΥΚΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2ο ΕΞΑΜΗΝΟ 2020

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικά συννημένα:


13035.pdf