Ανακοίνωση πρόσκλησης για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Εθνικών Εμπειρογνωμόνων σε Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ΕΥΕΔ [με απόσπαση] για το β` εξάμηνο 2020 - Παράταση

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικά συννημένα:


8991.pdf