ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικά συννημένα:


19618.pdf

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικά συννημένα:


18527.pdf19152.pdf

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικά συννημένα:


18226.pdf18227.pdf18521.pdf

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικά συννημένα:


17819.pdf