ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π949_07-12-2020

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π949-07-12-2020 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr