ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π881_16-11-2020

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π881_16-11-2020 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr