ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π794_12-10-2020

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π794_12-10-2020 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr