ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π781_08-01-2020

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π781_08-01-2020 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr