ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π766_05-10-2020

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π766_05-10-2020 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr