ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π734_22-09-2020

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π734_22-09-2020 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr