ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π707_08-09-2020

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π707_08-09-2020 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr