ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π704_09-09-2020

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π704_09-09-2020 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr