ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π681_26-08-2020

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π681_26-08-2020 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr