ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π407_07-05-2020

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π407_07-05-2020 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr