ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π363_22-04-2020

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π363_22-04-2020 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr