Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης Συστημάτων

Το Υπολογιστικό Κέντρο και οι Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης Συστημάτων λειτουργούν από την ίδρυση του οργανισμού, με αντικείμενο την τεχνική διαχείριση της υπολογιστικής, δικτυακής και τηλεπικοινωνιακής υποδομής του ΕΑΙΤΥ και την παροχή τεχνικής βοήθειας προς τους χρήστες στις θέσεις εργασίας τους.

 

Υπηρεσίες

Η Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης Συστημάτων παρέχει υπηρεσίες τεχνικής διαχείρισης της ετερογενούς υπολογιστικής, δικτυακής και τηλεπικοινωνιακής υποδομής του Ε.Α. ΙΤΥ, υποστηρίζοντας ένα διασυνδεόμενο επιχειρησιακό δίκτυο μέχρι το επίπεδο του χρήστη.

Η Διεύθυνση παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες:

  • Τεχνική υποστήριξη των χρηστών που αξιοποιούν τους υπολογιστικούς και δικτυακούς πόρους του Ε.Α. ΙΤΥ.
  • Καλή λειτουργία (τεχνική συντήρηση και διαχείριση) υπολογιστικών, δικτυακών και τηλεπικοινωνιακών συστημάτων του Ε.Α. ΙΤΥ.
  • Σχεδιασμό και ανάπτυξη των υπηρεσιών και των πληροφοριακών υποδομών βάσει των αναγκών του οργανισμού.
  • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών τεχνικής φύσης εσωτερικά στον οργανισμό είτε προληπτικά είτε όπως ζητούνται.
  • Διεκπεραίωση διαδικασιών προμήθειας υποδομής.
  • Εξασφάλιση της νομιμότητας στα θέματα εγκαταστάσεων λογισμικού και ασφάλεια προσωπικών και επαγγελματικών δεδομένων.
  • Τεχνική συντήρηση της λοιπής τεχνικής υποδομής των εγκαταστάσεων του Ε.Α. ΙΤΥ.

 

Προσωπικό - Εγκαταστάσεις

Το Υπολογιστικό Κέντρο και η Τεχνική Υποστήριξη στελεχώνονται με 8 άτομα.

Οι υπηρεσίες τους στεγάζονται στο κτίριο Δ. Μαρίτσας. Προϊστάμενος του Υπολογιστικού Κέντρου είναι ο κ. Δρ. Θόδωρος Κομνηνός, Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής.