Είστε εδώ:Αρχική/Research Projects/DigiVET

DigiVET

Γράφτηκε από  cti
DigiVET

Σκοπός του έργου είναι να γεφυρώσει τα τυπικά και μη τυπικά περιβάλλοντα για την υποστήριξη των νέων να αναπτύξουν ψηφιακές ικανότητες σχετικές με την επαγγελματική σταδιοδρομία τους.

Πιο συγκεκριμένα, οι στόχοι του έργου είναι:

 • Ενίσχυση της συνεργασίας των εταίρων με άλλους οργανισμούς σε όλους τους τομείς της τυπικής και μη τυπικής ΕΕΚ.
 • Παροχή ευκαιριών στους μαθητές να επεκτείνουν την εκμάθηση των επαγγελματικών αντικειμένων πέρα από το σχολείο.
 • Σχεδιασμός ευέλικτων διαδρομών μάθησης που εστιάζουν στην κατάλληλη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται στα μελλοντικά επαγγέλματα.
 • Επικύρωση των προσεγγίσεων μέσω της δοκιμής τους κατά τη διάρκεια του έργου.
 • Εκπόνηση των πορισμάτων των πιλοτικών εφαρμογών και δημοσίευσή τους.
 • Ευρεία διάδοση της μεθοδολογίας για την ενθάρρυνση της ανάπτυξης παρόμοιων πρωτοβουλιών.

 

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Start: 1/11/2018
 • End: 31/10/2020
 • Funding: Erasmus+ (Strategic Partnerships for Youth)
 • Coordinator: 1. Centrum Edukacyjne EST - Poland
 • Partners: 2. Centro Machiavelli - Italy 3. Computer Technology Institute and Press “Diophantus” - Greece
 • Χρηματοδότηση: Erasmus+ (Strategic Partnerships for Youth)